امروز شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰
  • با مواقفت اعضاي شوراي شهر تهران ۱۸۰ ميليارد تومان به بودجه حمل و نقل شهر تهران اضافه شد. شعارسال:با موافقت اعضاي شوراي شهر تهران ۱۸۰ ميليارد تومان به بودجه حمل و نقل شهر تهران اضافه شد. به نقل از شهرنوشت، اعضاي شوراي شهر تهران روز گذشته بخش هزينه‌اي لايحه بودجه ۹۷ تهران را تصويب کردند. […] ...
  • با مواقفت اعضاي شوراي شهر تهران ۱۸۰ ميليارد تومان به بودجه حمل و نقل شهر تهران اضافه شد. شعارسال:با موافقت اعضاي شوراي شهر تهران ۱۸۰ ميليارد تومان به بودجه حمل و نقل شهر تهران اضافه شد. به نقل از شهرنوشت، اعضاي شوراي شهر تهران روز گذشته بخش هزينه‌اي لايحه بودجه ۹۷ تهران را تصويب کردند. […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد