امروز شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰
  • شعار سال: سکان دو صنعت زیانده و نحیف را در دست گرفته و برای رفع مشکلات آن شبانه روز کار می‌کند. می‌گوید که تنها هدفش تأمین پایدار آب و برق مردم و فرهنگسازی است. فرهنگسازی برای آنکه مردم بحران فعلی کشور بویژه در بخش آب را درک و درست مصرف کنند. از این‌رو شاید بتوان او […] ...
  • شعار سال: سکان دو صنعت زیانده و نحیف را در دست گرفته و برای رفع مشکلات آن شبانه روز کار می‌کند. می‌گوید که تنها هدفش تأمین پایدار آب و برق مردم و فرهنگسازی است. فرهنگسازی برای آنکه مردم بحران فعلی کشور بویژه در بخش آب را درک و درست مصرف کنند. از این‌رو شاید بتوان او […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد