امروز شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰
  • فصل سرما با سیاهی هوای پایتخت عجین شده به‌طوری که طی هفته گذشته و جاری آسمان خاکستری رنگ تهران، جایگزین آسمان آبی شده بود. پدیده وارونگی هوا هر ساله با نزدیک شده به فصل سرما در اغلب شهرهای بزرگ ایران رخ می‌دهد و این در شرایطی است که دولت در این فصل تنها با راهکارهای […] ...
  • فصل سرما با سیاهی هوای پایتخت عجین شده به‌طوری که طی هفته گذشته و جاری آسمان خاکستری رنگ تهران، جایگزین آسمان آبی شده بود. پدیده وارونگی هوا هر ساله با نزدیک شده به فصل سرما در اغلب شهرهای بزرگ ایران رخ می‌دهد و این در شرایطی است که دولت در این فصل تنها با راهکارهای […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد