امروز شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰
  • عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به شرایط بحرانی تهران در خصوص آلودگی هوا گفت: اعتبارات برای کاهش آلودگی هوا کافی نیست و این در حالی است که دولت تعهدی درخود برای کاهش آلودگی هوا ندارد. شعارسال: محمد حقانی در خصوص وضعیت آلودگی هوای شهر تهران و وظایف مدیریت شهری و دولت، اظهار کرد: […] ...
  • عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به شرایط بحرانی تهران در خصوص آلودگی هوا گفت: اعتبارات برای کاهش آلودگی هوا کافی نیست و این در حالی است که دولت تعهدی درخود برای کاهش آلودگی هوا ندارد. شعارسال: محمد حقانی در خصوص وضعیت آلودگی هوای شهر تهران و وظایف مدیریت شهری و دولت، اظهار کرد: […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد