امروز شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰
  • کیفیت هوای تهران هم اکنون در شرایط سالم قرار دارد اما طی ۲۴ ساعت گذشته با وجود بارندگی‌های پی‌درپی هوای در شرایط سالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. ...
  • کیفیت هوای تهران هم اکنون در شرایط سالم قرار دارد اما طی ۲۴ ساعت گذشته با وجود بارندگی‌های پی‌درپی هوای در شرایط سالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.
  • تهران (پانا) - کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون در محدوده قابل قبول است این در حالیست که کیفیت هوای طی ۲۴ ساعت گذشته ناسالم برای گروه‌های حساس بود. ...
  • تهران (پانا) – کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون در محدوده قابل قبول است این در حالیست که کیفیت هوای طی ۲۴ ساعت گذشته ناسالم برای گروه‌های حساس بود.
  • با قرارگیری میانگین شاخص کیفی هوای پایتخت بر روی عدد ۷۵ هوای پایتخت سالم است. ...
  • با قرارگیری میانگین شاخص کیفی هوای پایتخت بر روی عدد ۷۵ هوای پایتخت سالم است.
  • تهران (پانا) - شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد که کیفیت هوا هم اکنون در پایتخت بر روی عدد ۶۲ قرار گرفته و سالم است. ...
  • تهران (پانا) – شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد که کیفیت هوا هم اکنون در پایتخت بر روی عدد ۶۲ قرار گرفته و سالم است.

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد