امروز شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰
  • رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در تولید هواپیما دیگر کپی نمی‌کنیم، از طراحی و ساخت صد در صدی هواپیما در داخل کشور خبر داد.

    ...
  • رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در تولید هواپیما دیگر کپی نمی‌کنیم، از طراحی و ساخت صد در صدی هواپیما در داخل کشور خبر داد.

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد