امروز شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰
  • وزیر راه و شهرسازی گفت : امروز در ناوگان هوایی ما ۲۰۰ هواپیمای فرسوده با عمر بالای بیست سال فعالیت می کنند که ممکن است هر لحظه دچار مشکل شوند. هرچند مشکل فرسودگی فقط مختص به ناوگان هوایی نیست. شعارسال:وزیر راه و شهرسازی گفت : امروز در ناوگان هوایی ما ۲۰۰ هواپیمای فرسوده با عمر […] ...
  • وزیر راه و شهرسازی گفت : امروز در ناوگان هوایی ما ۲۰۰ هواپیمای فرسوده با عمر بالای بیست سال فعالیت می کنند که ممکن است هر لحظه دچار مشکل شوند. هرچند مشکل فرسودگی فقط مختص به ناوگان هوایی نیست. شعارسال:وزیر راه و شهرسازی گفت : امروز در ناوگان هوایی ما ۲۰۰ هواپیمای فرسوده با عمر […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد