امروز شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰
  • مقام مسئول ایران‌ایر با بیان اینکه تا ساعت پایانی روز گذشته تعداد ۶۰ هزار و ۴۹ حاجی به کشور برگشتند، گفت: پرواز‌های حج در فرودگاه‌های یزد، زنجان، ساری، اهواز، زاهدان، بندرعباس، گرگان، بوشهر، کرمانشاه، شیراز و بیرجند به پایان رسید. ...
  • مقام مسئول ایران‌ایر با بیان اینکه تا ساعت پایانی روز گذشته تعداد ۶۰ هزار و ۴۹ حاجی به کشور برگشتند، گفت: پرواز‌های حج در فرودگاه‌های یزد، زنجان، ساری، اهواز، زاهدان، بندرعباس، گرگان، بوشهر، کرمانشاه، شیراز و بیرجند به پایان رسید.

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد