امروز شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰
  • قاجار‌ها در سفرنامه‌های مختلف خود در وصف پاریس بسیار گفته‌اند و این شهر را زیباترین شهر مغرب زمین توصیف کرده اند. ناصرالدین شاه مشهورترین قاجاری بود که دوبار در سال‌های ۱۸۷۳ و ۱۸۷۸ به این شهر سفر کرد. شعارسال:قاجار‌ها در سفرنامه‌های مختلف خود در وصف پاریس بسیار گفته‌اند و این شهر را زیباترین شهر مغرب […] ...
  • قاجار‌ها در سفرنامه‌های مختلف خود در وصف پاریس بسیار گفته‌اند و این شهر را زیباترین شهر مغرب زمین توصیف کرده اند. ناصرالدین شاه مشهورترین قاجاری بود که دوبار در سال‌های ۱۸۷۳ و ۱۸۷۸ به این شهر سفر کرد. شعارسال:قاجار‌ها در سفرنامه‌های مختلف خود در وصف پاریس بسیار گفته‌اند و این شهر را زیباترین شهر مغرب […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد