امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: به زودی فعالیت مرکز پژوهش‌های عالی شورای استان‌ها همانند مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

    ...
  • رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: به زودی فعالیت مرکز پژوهش‌های عالی شورای استان‌ها همانند مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد