امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌کند در سال 1400 بالغ‌بر 50 میلیون ایرانی، یعنی حدود 80 درصد از مشترکان شبکه آب شرب کشور با تنش آبی مواجه خواهند شد.

    ...
  • مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌کند در سال ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۵۰ میلیون ایرانی، یعنی حدود ۸۰ درصد از مشترکان شبکه آب شرب کشور با تنش آبی مواجه خواهند شد.

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد