امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • خطری که در زلزله تهران آشکار شد دیگر ساختمانهای خشت و گلی و سقف های سنگین همچون خانه‌های بم نبود. لرزش بی‌خسارت تهران نگرانی‌های تازه‌ای را پیش چشم آورد. شعارسال: نه صدای خنده و بازی بچه‌ها می‌آید، نه صدای گریه‌شان. بزرگترها هم هرکدام جایی در خرابه‌ای نشسته و دست به پیشانی گرفته‌اند. حتی آن‌ها که […] ...
  • خطری که در زلزله تهران آشکار شد دیگر ساختمانهای خشت و گلی و سقف های سنگین همچون خانه‌های بم نبود. لرزش بی‌خسارت تهران نگرانی‌های تازه‌ای را پیش چشم آورد. شعارسال: نه صدای خنده و بازی بچه‌ها می‌آید، نه صدای گریه‌شان. بزرگترها هم هرکدام جایی در خرابه‌ای نشسته و دست به پیشانی گرفته‌اند. حتی آن‌ها که […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد