امروز شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰
  • رییس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفت: با تعیین محدوده گسل ها در سه شهر تهران کرمان و تبریز آیین نامه ساخت و ساز در محدوده گسل ها در حال تدوین است که بزودی اجرایی می شود. شعارسال: در سالگر زلزله ویرانگر رودبار و منجیل با بیش از ۴۰ هزار کشته در سال ۶۹ […] ...
  • رییس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفت: با تعیین محدوده گسل ها در سه شهر تهران کرمان و تبریز آیین نامه ساخت و ساز در محدوده گسل ها در حال تدوین است که بزودی اجرایی می شود. شعارسال: در سالگر زلزله ویرانگر رودبار و منجیل با بیش از ۴۰ هزار کشته در سال ۶۹ […]

آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
بانک پاسارگاد