امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • ساخت یک دهکده مدرن با امکانات مدرن، جایی که از فقر در آن نشانی نباشد و به مسئولان نشان بدهد می‌توان کاری کرد که زندگی روستایی با فقر مترادف نباشد. این خلاصه همه چیزی است که صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران، می‌خواهد با سه‌میلیاردو ۵۰۰ ‌میلیون تومان کمک‌های مردمی انجام دهد. آرزویی زیبا، هدفی شریف […] ...
  • ساخت یک دهکده مدرن با امکانات مدرن، جایی که از فقر در آن نشانی نباشد و به مسئولان نشان بدهد می‌توان کاری کرد که زندگی روستایی با فقر مترادف نباشد. این خلاصه همه چیزی است که صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران، می‌خواهد با سه‌میلیاردو ۵۰۰ ‌میلیون تومان کمک‌های مردمی انجام دهد. آرزویی زیبا، هدفی شریف […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد