امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • عضو شورای شهر تهران گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۵ برابر حد مورد نیاز در شهرداری نیرو وجود دارد و این مردم هستند که هزینه آن را می‌پردازند. شعارسال:عضو شورای شهر تهران گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۵ برابر حد مورد نیاز در شهرداری نیرو وجود دارد و این مردم هستند که هزینه آن را […] ...
  • عضو شورای شهر تهران گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۵ برابر حد مورد نیاز در شهرداری نیرو وجود دارد و این مردم هستند که هزینه آن را می‌پردازند. شعارسال:عضو شورای شهر تهران گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۵ برابر حد مورد نیاز در شهرداری نیرو وجود دارد و این مردم هستند که هزینه آن را […]
  • در حالی که اصلی‌ترین وظیفه شهرداری تهران تسهیل تردد و حمل و نقل مردم پایتخت است، آقای نجفی اعلام کرد که شهروندان تهران نگران نباشند زیرا جز «تردد و حمل و نقل» با مشکل دیگری رو به رو نشده‌ایم. شعارسال : از هفته‌های گذشته بنا بر پیش‌بینی هواشناسی، مشخص‌شده بود که تهران و شهرهای دیگر […] ...
  • در حالی که اصلی‌ترین وظیفه شهرداری تهران تسهیل تردد و حمل و نقل مردم پایتخت است، آقای نجفی اعلام کرد که شهروندان تهران نگران نباشند زیرا جز «تردد و حمل و نقل» با مشکل دیگری رو به رو نشده‌ایم. شعارسال : از هفته‌های گذشته بنا بر پیش‌بینی هواشناسی، مشخص‌شده بود که تهران و شهرهای دیگر […]
  • پول مردم تهران صرف چه اموری می‌شود؟ طی سال‌های گذشته شهرداری تهران روند مبهمی در بودجه‌ریزی داشته‌ اما با انتشار جزئیات بودجه سال۹۷ به روشنی مشخص است که شهرداری تهران پول مردم شهر را صرف چه اموری می‌کند. شعار سال: پول مردم تهران صرف چه اموری می‌شود؟ طی سال‌های گذشته شهرداری تهران روند مبهمی در بودجه‌ریزی […] ...
  • پول مردم تهران صرف چه اموری می‌شود؟ طی سال‌های گذشته شهرداری تهران روند مبهمی در بودجه‌ریزی داشته‌ اما با انتشار جزئیات بودجه سال۹۷ به روشنی مشخص است که شهرداری تهران پول مردم شهر را صرف چه اموری می‌کند. شعار سال: پول مردم تهران صرف چه اموری می‌شود؟ طی سال‌های گذشته شهرداری تهران روند مبهمی در بودجه‌ریزی […]
  • مهدی حجت،معاون شهردار تهران گفت : بدون مشارکت مردم اداره شهر تهران غیر ممکن است. و بازنگری در طرح تفصیلی تا پایان سال‌٩٧تمام می شود. شعارسال:مهدی حجت،معاون شهردار تهران گفت : بدون مشارکت مردم اداره شهر تهران غیر ممکن است. و بازنگری در طرح تفصیلی تا پایان سال‌٩٧تمام می شود. مهدی حجت معاون شهرداری تهران […] ...
  • مهدی حجت،معاون شهردار تهران گفت : بدون مشارکت مردم اداره شهر تهران غیر ممکن است. و بازنگری در طرح تفصیلی تا پایان سال‌٩٧تمام می شود. شعارسال:مهدی حجت،معاون شهردار تهران گفت : بدون مشارکت مردم اداره شهر تهران غیر ممکن است. و بازنگری در طرح تفصیلی تا پایان سال‌٩٧تمام می شود. مهدی حجت معاون شهرداری تهران […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد