امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با رویکرد توانمند سازی زنان و مهارت آموزی به آنان توانسته کمک قابل توجهی به ارتقای جایگاه اجتماعی زنان سرپرست خانوار و چرخه اقتصاد آنان کند. ...
  • نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با رویکرد توانمند سازی زنان و مهارت آموزی به آنان توانسته کمک قابل توجهی به ارتقای جایگاه اجتماعی زنان سرپرست خانوار و چرخه اقتصاد آنان کند.
  • رئیس شورای شهر تهران در صد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به حوادث اخیر، حکم مجازات محمود میرلوحی را منصفانه ندانست و خبر از پیگیری آن داد. ...
  • رئیس شورای شهر تهران در صد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به حوادث اخیر، حکم مجازات محمود میرلوحی را منصفانه ندانست و خبر از پیگیری آن داد.

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد