امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • نرخ مشارکت بسیار پایین در انتخابات نظام مهندسی که تنها در حد ۱۰ درصد می باشد، یکی از علائم هشدار دهنده فاصله گرفتن نظام مهندسی با ماهیت مدنی و مردم نهاد خود می باشد. [ad_2] Source link ...
  • نرخ مشارکت بسیار پایین در انتخابات نظام مهندسی که تنها در حد ۱۰ درصد می باشد، یکی از علائم هشدار دهنده فاصله گرفتن نظام مهندسی با ماهیت مدنی و مردم نهاد خود می باشد. [ad_2] Source link

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد