امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • نژاد بهرام، عضو کمیسیون معماری و شهرداری شورای پنجم تهران در رابطه با تمایل برخی از افراد به کنارگیری از کرسی شهردار تهران بیان کرد: بله متاسفانه برخی از افراد تمایل زیادی به کناره گیری آقای افشانی دارند و در راستای تحقق این امر نیز در تلاش اند. البته گفتنی است شورای پنجم به جهت […] ...
  • نژاد بهرام، عضو کمیسیون معماری و شهرداری شورای پنجم تهران در رابطه با تمایل برخی از افراد به کنارگیری از کرسی شهردار تهران بیان کرد: بله متاسفانه برخی از افراد تمایل زیادی به کناره گیری آقای افشانی دارند و در راستای تحقق این امر نیز در تلاش اند. البته گفتنی است شورای پنجم به جهت […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد