امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • پس از انقلاب صنعتی جهان، پارک به عنوان مکانی خاص برای القای حس طبیعت در داخل شهرها، معنی جدیدی یافت و کم کم فعالیت‌های ورزشی و تفریحی، از اجزای اصلی پارک‌های شهری شد. شعارسال: از قرن شانزدهم میلادی به بعد، اولین پارک‌های دنیا در ابتدا مناظری طبیعی بودند که در اطراف عمارت‌های بزرگ و خانه‌های […] ...
  • پس از انقلاب صنعتی جهان، پارک به عنوان مکانی خاص برای القای حس طبیعت در داخل شهرها، معنی جدیدی یافت و کم کم فعالیت‌های ورزشی و تفریحی، از اجزای اصلی پارک‌های شهری شد. شعارسال: از قرن شانزدهم میلادی به بعد، اولین پارک‌های دنیا در ابتدا مناظری طبیعی بودند که در اطراف عمارت‌های بزرگ و خانه‌های […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد