امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • شهردار تهران با اشاره به ناایمن بودن شریان های حیاتی در تهران گفت: با محاسبات شرکت آب و فاضلاب حدود ۳۰ درصد لوله های آبفای تهران فرسوده است و با یک لرزه شدید شکسته می شود. شعارسال:محمدعلی نجفی با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران به ارائه گزارشی درباره میزان آمادگی تهران در خصوص […] ...
  • شهردار تهران با اشاره به ناایمن بودن شریان های حیاتی در تهران گفت: با محاسبات شرکت آب و فاضلاب حدود ۳۰ درصد لوله های آبفای تهران فرسوده است و با یک لرزه شدید شکسته می شود. شعارسال:محمدعلی نجفی با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران به ارائه گزارشی درباره میزان آمادگی تهران در خصوص […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد