امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شعار سال: امروز ۱۵ مهر، روز ملی روستا و عشایر، است. براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰، ۷۲ درصد از جمعیت ایران ساکن شهرها هستند و فقط ۲۸درصد در روستاها اقامت دارند؛ عددی که در سال ۹۵ و با برنامه‌‌ریزی برای مهاجرت معکوس تا حدود ۲۷درصد کاهش پیدا کرد. رشد شهرنشینی علاوه بر گسترش […] ...
  • شعار سال: امروز ۱۵ مهر، روز ملی روستا و عشایر، است. براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰، ۷۲ درصد از جمعیت ایران ساکن شهرها هستند و فقط ۲۸درصد در روستاها اقامت دارند؛ عددی که در سال ۹۵ و با برنامه‌‌ریزی برای مهاجرت معکوس تا حدود ۲۷درصد کاهش پیدا کرد. رشد شهرنشینی علاوه بر گسترش […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد