امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • مراسم اختتامیه مسابقه معماری با عنوان راهکارهای معمارانه برای عبور از بحران زلزله برگزار شد. شعارسال: مراسم اختتامیه مسابقه معماری زیستا که باعنوان راهکارهای معمارانه که برای عبور از بحران زلزله برگزار شده بود، با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و تعدادی از معماران کشور به کار خود پایان داد. بنابراین گزارش، طرح‌های معماران […] ...
  • مراسم اختتامیه مسابقه معماری با عنوان راهکارهای معمارانه برای عبور از بحران زلزله برگزار شد. شعارسال: مراسم اختتامیه مسابقه معماری زیستا که باعنوان راهکارهای معمارانه که برای عبور از بحران زلزله برگزار شده بود، با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و تعدادی از معماران کشور به کار خود پایان داد. بنابراین گزارش، طرح‌های معماران […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد