امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • سرپرست معاونت آمادگی عملیات و پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از تلاش برای بازپس‌گیری سوله‌های مدیریت بحران که تغییر کاربری داده‌اند خبر داد و گفت تعدادی از این پایگاه‌ها در اختیار سازمان ورزش شهرداری است که این سازمان برخلاف مصوبات شورای شهر از بازگرداندن پایگاه‌های مذکور خودداری کرده است. شعارسال: صمیم […] ...
  • سرپرست معاونت آمادگی عملیات و پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از تلاش برای بازپس‌گیری سوله‌های مدیریت بحران که تغییر کاربری داده‌اند خبر داد و گفت تعدادی از این پایگاه‌ها در اختیار سازمان ورزش شهرداری است که این سازمان برخلاف مصوبات شورای شهر از بازگرداندن پایگاه‌های مذکور خودداری کرده است. شعارسال: صمیم […]
  • سرپرست معاونت آمادگی عملیات و پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از تلاش برای بازپس‌گیری سوله‌های مدیریت بحران که تغییر کاربری داده‌اند خبر داد و گفت تعدادی از این پایگاه‌ها در اختیار سازمان ورزش شهرداری است که این سازمان برخلاف مصوبات شورای شهر از بازگرداندن پایگاه‌های مذکور خودداری کرده است. شعارسال: صمیم […] ...
  • سرپرست معاونت آمادگی عملیات و پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از تلاش برای بازپس‌گیری سوله‌های مدیریت بحران که تغییر کاربری داده‌اند خبر داد و گفت تعدادی از این پایگاه‌ها در اختیار سازمان ورزش شهرداری است که این سازمان برخلاف مصوبات شورای شهر از بازگرداندن پایگاه‌های مذکور خودداری کرده است. شعارسال: صمیم […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد