امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهردارتهران، سید حمید موسوی اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی مساجد شهر تهران اعم از جانمایی ، طراحی و معماری و ساخت و هم چنین مقاوم سازی مساجد پایتخت را تشریح کرد. شعارسال: مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران از برنامه ریزی و انجام مجموعه اقدامات […] ...
  • به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهردارتهران، سید حمید موسوی اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی مساجد شهر تهران اعم از جانمایی ، طراحی و معماری و ساخت و هم چنین مقاوم سازی مساجد پایتخت را تشریح کرد. شعارسال: مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران از برنامه ریزی و انجام مجموعه اقدامات […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد