امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • یکی از مدیران نجومی بگیر شهرداری یکی از شهرهای استان که به آقای رنگی رنگی پوش و مدیر خارج از چارت نیز معروف است این روزها به‌شدت بدل به یک سوژه داغ شده است. شعار سال: مدیر نجومی بگیر که خودروی شهرداری محل خدمت خود را نیز در اختیار دارد، در طول رفت‌وآمد به یکی از […] ...
  • یکی از مدیران نجومی بگیر شهرداری یکی از شهرهای استان که به آقای رنگی رنگی پوش و مدیر خارج از چارت نیز معروف است این روزها به‌شدت بدل به یک سوژه داغ شده است. شعار سال: مدیر نجومی بگیر که خودروی شهرداری محل خدمت خود را نیز در اختیار دارد، در طول رفت‌وآمد به یکی از […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد