امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • سید حسن رسولی انتشار مصاحبه یک پایگاه خبری با او درباره “تکذیب جابجایی مدیر عامل جوان شرکت فروشگاه‌های شهروند توسط او ” را تکذیب کرد. مسعود سریع القلم مدیرعامل فروشگاه شهروند که با حکم حسینی مکارم معاون برکنار شده اقتصادی شهرداری به این سمت گمارده شده، برادر محمود سریع القلم نیز است. [ad_2] Source link ...
  • سید حسن رسولی انتشار مصاحبه یک پایگاه خبری با او درباره “تکذیب جابجایی مدیر عامل جوان شرکت فروشگاه‌های شهروند توسط او ” را تکذیب کرد. مسعود سریع القلم مدیرعامل فروشگاه شهروند که با حکم حسینی مکارم معاون برکنار شده اقتصادی شهرداری به این سمت گمارده شده، برادر محمود سریع القلم نیز است. [ad_2] Source link

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد