امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور، ورود به ۲۷۰ محله برای بازآفرینی تکلیف شده است، گفت: طی ۱۰ سال باید ۲۷۰۰ محله بازآفرینی شود. شعارسال:مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از افزایش سرمایه شرکت بازآفرینی شهری به ۱۰۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: طی ۱۰ […] ...
  • معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور، ورود به ۲۷۰ محله برای بازآفرینی تکلیف شده است، گفت: طی ۱۰ سال باید ۲۷۰۰ محله بازآفرینی شود. شعارسال:مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از افزایش سرمایه شرکت بازآفرینی شهری به ۱۰۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: طی ۱۰ […]
  • معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: رویکرد دولت تدبیر و امید در چارچوب اجرای ‘طرح بازآفرینی شهری’ حمایت از بخش خصوصی و توسعه گران برای ورود به بازسازی و نوسازی محلات فرسوده است شعارسال:معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: رویکرد دولت تدبیر و […] ...
  • معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: رویکرد دولت تدبیر و امید در چارچوب اجرای ‘طرح بازآفرینی شهری’ حمایت از بخش خصوصی و توسعه گران برای ورود به بازسازی و نوسازی محلات فرسوده است شعارسال:معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: رویکرد دولت تدبیر و […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد