امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران از نصب برچسب های نرخ جدید کرایه ها تا هفته جاری بر روی ۸۰ هزار تاکسی خبر داد. شعارسال:مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران از نصب برچسب های نرخ جدید کرایه ها تا هفته جاری بر روی ۸۰ هزار تاکسی خبر داد. علیرضا قنادان با […] ...
  • مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران از نصب برچسب های نرخ جدید کرایه ها تا هفته جاری بر روی ۸۰ هزار تاکسی خبر داد. شعارسال:مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران از نصب برچسب های نرخ جدید کرایه ها تا هفته جاری بر روی ۸۰ هزار تاکسی خبر داد. علیرضا قنادان با […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد