امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران گفت: «ایستادن تاکسی‌ها در هر نقطه‌ای از شهر برای پیاده یا سوار کردن مسافر، به فرهنگ مربوط می‌شود و بخشی دیگر آن تخلفات تاکسیران‌ها است که باید راهنمایی و رانندگی با آن‌ها برخورد جدی کند. » شعارسال: رانندگی تاکسیرانان در ایران به صورت جدی به نظارت سازمان تاکسیرانی و برخورد پلیس […] ...
  • مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران گفت: «ایستادن تاکسی‌ها در هر نقطه‌ای از شهر برای پیاده یا سوار کردن مسافر، به فرهنگ مربوط می‌شود و بخشی دیگر آن تخلفات تاکسیران‌ها است که باید راهنمایی و رانندگی با آن‌ها برخورد جدی کند. » شعارسال: رانندگی تاکسیرانان در ایران به صورت جدی به نظارت سازمان تاکسیرانی و برخورد پلیس […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد