امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • عشایر منطقه «کجی» در نزدیکی تالاب نمکزار کجی نهبندان خراسان جنوبی ساکن هستند؛ کجی سفلی و علیا دو محله عشایرنشین است که مردمانی از طایفه بلوچ شیخی و سارانی در آنجا کنار هم زندگی می کنند. شعارسال: عشایر منطقه «کجی» در نزدیکی تالاب نمکزار کجی نهبندان خراسان جنوبی ساکن هستند؛ کجی سفلی و علیا دو […] ...
  • عشایر منطقه «کجی» در نزدیکی تالاب نمکزار کجی نهبندان خراسان جنوبی ساکن هستند؛ کجی سفلی و علیا دو محله عشایرنشین است که مردمانی از طایفه بلوچ شیخی و سارانی در آنجا کنار هم زندگی می کنند. شعارسال: عشایر منطقه «کجی» در نزدیکی تالاب نمکزار کجی نهبندان خراسان جنوبی ساکن هستند؛ کجی سفلی و علیا دو […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد