امروز سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
  • نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد هرچه تقویت و انسجام عمل بین مولفه‌های همکاری و ارتباطی مدیریت شهری و ساکنان محلی از استحکام بیشتری برخوردار باشد، به همان اندازه در حوزه مدیریت و گردشگری پایدار رابطه بهتری وجود خواهد داشت و از طرفی نقش مدیریت هدفمند بیشتر حائز اهمیت خواهد شد. شعار سال: کارشناسان معتقدند گردشگری شهری […] ...
  • نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد هرچه تقویت و انسجام عمل بین مولفه‌های همکاری و ارتباطی مدیریت شهری و ساکنان محلی از استحکام بیشتری برخوردار باشد، به همان اندازه در حوزه مدیریت و گردشگری پایدار رابطه بهتری وجود خواهد داشت و از طرفی نقش مدیریت هدفمند بیشتر حائز اهمیت خواهد شد. شعار سال: کارشناسان معتقدند گردشگری شهری […]
  • رئیس شورای عالی استان ها گفت: با توجه به هماهنگی که اکنون بین شورای عالی استان ها و دولت وجود دارد بناست در سال ۱۳۹۷ موضوع مدیریت یکپارچه شهری اجرایی شود. شعارسال:رئیس شورای عالی استان ها گفت: با توجه به هماهنگی که اکنون بین شورای عالی استان ها و دولت وجود دارد بناست در سال […] ...
  • رئیس شورای عالی استان ها گفت: با توجه به هماهنگی که اکنون بین شورای عالی استان ها و دولت وجود دارد بناست در سال ۱۳۹۷ موضوع مدیریت یکپارچه شهری اجرایی شود. شعارسال:رئیس شورای عالی استان ها گفت: با توجه به هماهنگی که اکنون بین شورای عالی استان ها و دولت وجود دارد بناست در سال […]

آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
بانک پاسارگاد