امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شهردار تهران با صدور نخستین دستورالعمل خود در سال جدید با عنایت به نام گذاری سال ١٣٩٧ از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «حمایت از کالای ایرانی»، کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران را ملزم به حمایت از محصولات تولید داخل کرد. شعارسال: محمدعلی نجفی شهردار تهران در این دستورالعمل خطاب به معاونان، مشاوران، شهرداران […] ...
  • شهردار تهران با صدور نخستین دستورالعمل خود در سال جدید با عنایت به نام گذاری سال ١٣٩٧ از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «حمایت از کالای ایرانی»، کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران را ملزم به حمایت از محصولات تولید داخل کرد. شعارسال: محمدعلی نجفی شهردار تهران در این دستورالعمل خطاب به معاونان، مشاوران، شهرداران […]
  • شهردار تهران با صدور نخستین دستورالعمل خود در سال جدید با عنایت به نام گذاری سال ١٣٩٧ از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «حمایت از کالای ایرانی»، کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران را ملزم به حمایت از محصولات تولید داخل کرد. شعارسال: محمدعلی نجفی شهردار تهران در این دستورالعمل خطاب به معاونان، مشاوران، شهرداران […] ...
  • شهردار تهران با صدور نخستین دستورالعمل خود در سال جدید با عنایت به نام گذاری سال ١٣٩٧ از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «حمایت از کالای ایرانی»، کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران را ملزم به حمایت از محصولات تولید داخل کرد. شعارسال: محمدعلی نجفی شهردار تهران در این دستورالعمل خطاب به معاونان، مشاوران، شهرداران […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد