امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • فرسودگی شبکه و نشت آب بنا به گفته کارشناسان یکی از عوامل هدر رفت آب شرب در بیشتر شهرهای کشور بوده و این فرسودگی در شبکه آب استان اردبیل ۲۵ تا ۳۰ درصد عنوان می‌شود. [ad_2] Source link ...
  • فرسودگی شبکه و نشت آب بنا به گفته کارشناسان یکی از عوامل هدر رفت آب شرب در بیشتر شهرهای کشور بوده و این فرسودگی در شبکه آب استان اردبیل ۲۵ تا ۳۰ درصد عنوان می‌شود. [ad_2] Source link
  • شعارسال: مقدمه در گذشته، در مناطق خشک سعی می‌شد تا کشت نوع گیاهان منطبق با بارش منطقه صورت گیرد؛ اما با دستیابی انسان به ابزار و فناوری‌ها، الگوی کشت در مناطق خشک تغییر کرده و کشاورزان اقدام به کشت گیاهان مختلف با نیازهای آبی متفاوت نمودند. علاوه بر آن، با پیشرفت فنّاوری، متأسفانه سطوح کشت […] ...
  • شعارسال: مقدمه در گذشته، در مناطق خشک سعی می‌شد تا کشت نوع گیاهان منطبق با بارش منطقه صورت گیرد؛ اما با دستیابی انسان به ابزار و فناوری‌ها، الگوی کشت در مناطق خشک تغییر کرده و کشاورزان اقدام به کشت گیاهان مختلف با نیازهای آبی متفاوت نمودند. علاوه بر آن، با پیشرفت فنّاوری، متأسفانه سطوح کشت […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد