امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • یادداشت حسین نوریان، مشاور مدیریت استراتژیک با موضوع استراتژی های مدیریت شهری شعار سال: امروزه بسیاری از مفاهیم مدیریت کسب و کار مانند اصول استراتژی گذاری، از کسب و کار به مدیریت حوزه عمومی مانند شهرداری ها نیز تسری یافته است اما طبق معمول، بهبود روش های مدیریتی در حوزه دولتی و عمومی نسبت به بخش […] ...
  • یادداشت حسین نوریان، مشاور مدیریت استراتژیک با موضوع استراتژی های مدیریت شهری شعار سال: امروزه بسیاری از مفاهیم مدیریت کسب و کار مانند اصول استراتژی گذاری، از کسب و کار به مدیریت حوزه عمومی مانند شهرداری ها نیز تسری یافته است اما طبق معمول، بهبود روش های مدیریتی در حوزه دولتی و عمومی نسبت به بخش […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد