امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • رییس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه آلودگی هوای تهران را باید از منبع کاهش داد، گفت: متاسفانه اکثر مراکز معاینه فنی ما خالی است و مراجعه کننده‌ای ندارد، در حالی که هزینه زیادی برای این مراکز پرداخت می‌شود. شعارسال : صدر الدین علیپور با بیان اینکه آلودگی هوا […] ...
  • رییس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه آلودگی هوای تهران را باید از منبع کاهش داد، گفت: متاسفانه اکثر مراکز معاینه فنی ما خالی است و مراجعه کننده‌ای ندارد، در حالی که هزینه زیادی برای این مراکز پرداخت می‌شود. شعارسال : صدر الدین علیپور با بیان اینکه آلودگی هوا […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد