امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • روزنامه شرق با سمیع‌الله حسینی‌مکارم در باره تخلفات شهرداری دوره قالیباف گفت‌وگو کرده است. شعار سال: روزنامه شرق با سمیع‌الله حسینی‌مکارم در باره تخلفات شهرداری دوره قالیباف گفت‌وگو کرده است. این مصاحبه را می‌خوانید: در دوره آقاي نجفي يک‌سري اسناد درباره بدهي‌هاي شهرداري اعلام شد و حتي يک‌سري اسناد جديد کشف مي‌شد، علت ناشناخته‌بودن اين بخش […] ...
  • روزنامه شرق با سمیع‌الله حسینی‌مکارم در باره تخلفات شهرداری دوره قالیباف گفت‌وگو کرده است. شعار سال: روزنامه شرق با سمیع‌الله حسینی‌مکارم در باره تخلفات شهرداری دوره قالیباف گفت‌وگو کرده است. این مصاحبه را می‌خوانید: در دوره آقاي نجفي يک‌سري اسناد درباره بدهي‌هاي شهرداري اعلام شد و حتي يک‌سري اسناد جديد کشف مي‌شد، علت ناشناخته‌بودن اين بخش […]
  • مرادی شهردار پیشین منطقه ۲۲ تهران، می‌گوید که پروژه بزرگ ایران مال در زمان مدیریتش بر منطقه بر اساس قانون و مصوبات پیش رفته است و هیچ‌گونه تخلفی در آن زمان رخ نداده است و اگر هم تخلفی رخ داده در زمان مدیریت بعد از من بوده است. شعارسال:مرادی شهردار پیشین منطقه ۲۲ تهران، می‌گوید […] ...
  • مرادی شهردار پیشین منطقه ۲۲ تهران، می‌گوید که پروژه بزرگ ایران مال در زمان مدیریتش بر منطقه بر اساس قانون و مصوبات پیش رفته است و هیچ‌گونه تخلفی در آن زمان رخ نداده است و اگر هم تخلفی رخ داده در زمان مدیریت بعد از من بوده است. شعارسال:مرادی شهردار پیشین منطقه ۲۲ تهران، می‌گوید […]
  • عضو سابق شورای شهر تهران گفت: جای تعجب دارد که نجفی چگونه کارنامه درخشان مدیریت قالیباف را با تبحر واعتماد به نفس بد جلوه داده و چنین شتابان راه غلطی را در پیش گرفته است. شعارسال: عضو سابق شورای شهر تهران گفت: جای تعجب دارد که نجفی چگونه کارنامه درخشان مدیریت قالیباف را با تبحر […] ...
  • عضو سابق شورای شهر تهران گفت: جای تعجب دارد که نجفی چگونه کارنامه درخشان مدیریت قالیباف را با تبحر واعتماد به نفس بد جلوه داده و چنین شتابان راه غلطی را در پیش گرفته است. شعارسال: عضو سابق شورای شهر تهران گفت: جای تعجب دارد که نجفی چگونه کارنامه درخشان مدیریت قالیباف را با تبحر […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد