امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • امير شهلا, روز گذشته روز عجيبي را در صحن علني تجربه كرد. شهلا كه در زمان انتخابات شورا گفته بود اليت پول اضافه اي است كه مردم پرداخت مي كنند, بر خلاف خيلي از نفرات كه وعده های خود را فراموش مي كنند بر قول خود ماند. شعار سال : امير شهلا, روز گذشته روز […] ...
  • امير شهلا, روز گذشته روز عجيبي را در صحن علني تجربه كرد. شهلا كه در زمان انتخابات شورا گفته بود اليت پول اضافه اي است كه مردم پرداخت مي كنند, بر خلاف خيلي از نفرات كه وعده های خود را فراموش مي كنند بر قول خود ماند. شعار سال : امير شهلا, روز گذشته روز […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد