امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • شفافیت امور در مدیریت شهری (مثلا آگاهی شهروندان از روند تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها، همچنین روال اجرای آنها) با «حکمرانی خوب» چه نسبتی دارد؟ شعار سال: شفافیت امور در مدیریت شهری (مثلا آگاهی شهروندان از روند تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها، همچنین روال اجرای آنها) با «حکمرانی خوب» چه نسبتی دارد؟ یادداشتی که می‌خوانید برای پاسخ به این پرسش […] ...
  • شفافیت امور در مدیریت شهری (مثلا آگاهی شهروندان از روند تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها، همچنین روال اجرای آنها) با «حکمرانی خوب» چه نسبتی دارد؟ شعار سال: شفافیت امور در مدیریت شهری (مثلا آگاهی شهروندان از روند تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها، همچنین روال اجرای آنها) با «حکمرانی خوب» چه نسبتی دارد؟ یادداشتی که می‌خوانید برای پاسخ به این پرسش […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد