امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شهروندان گرامی می توانند جهت مدیریت زمان و به حداقل رسیدن مدت انتظار در مراکز معاینه فنی خودرو شهر تهران با استفاده از سامانه نوبت دهی آنلاین در سایت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران inspection.tehran.ir با تعیین وقت قبلی به مرکز مورد نظر مراجعه نمایند. شعارسال:شهروندان گرامی می توانند جهت مدیریت زمان و به حداقل […] ...
  • شهروندان گرامی می توانند جهت مدیریت زمان و به حداقل رسیدن مدت انتظار در مراکز معاینه فنی خودرو شهر تهران با استفاده از سامانه نوبت دهی آنلاین در سایت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران inspection.tehran.ir با تعیین وقت قبلی به مرکز مورد نظر مراجعه نمایند. شعارسال:شهروندان گرامی می توانند جهت مدیریت زمان و به حداقل […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد