امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در خصوص شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به شهرداران، شهرداری ها مشمول ممنوعیت موضوع قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵بوده و نظر به اینکه در تبصره های ذیل ماده واحده قانون یادشده و نیز اصلاحیه اخیر آن (۱۳۹۷)، شهرداران به عنوان مقامات مستثنی از شمول قانون ذکر نشده‌اند، بنابراین، شهرداران نیز […] ...
  • معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در خصوص شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به شهرداران، شهرداری ها مشمول ممنوعیت موضوع قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵بوده و نظر به اینکه در تبصره های ذیل ماده واحده قانون یادشده و نیز اصلاحیه اخیر آن (۱۳۹۷)، شهرداران به عنوان مقامات مستثنی از شمول قانون ذکر نشده‌اند، بنابراین، شهرداران نیز […]
  • با گذشت یک سال از عمر شورای پنجم شاهد تغییر و تحولاتی در سمت شهرداری برخی شهرهای گیلان هستیم که برخی از این شهرداری‌ها به صورت غیرقانونی بر صندلی شهرداری تکیه زدند. [ad_2] Source link ...
  • با گذشت یک سال از عمر شورای پنجم شاهد تغییر و تحولاتی در سمت شهرداری برخی شهرهای گیلان هستیم که برخی از این شهرداری‌ها به صورت غیرقانونی بر صندلی شهرداری تکیه زدند. [ad_2] Source link
  • شعارسال: جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به تعداد مجموعه نیرو‌های انسانی دولت اظهار کرد: جمعیت کشور هنگام پیروزی انقلاب اسلامی بالغ بر ٣٥ الی ٣٦ میلیون نفر بود که حدود یک میلیون و ١٠٠ هزار آن را مجموعه نیرو‌های انسانی دولت تشکیل می‌دادند، درحالی که اکنون […] ...
  • شعارسال: جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به تعداد مجموعه نیرو‌های انسانی دولت اظهار کرد: جمعیت کشور هنگام پیروزی انقلاب اسلامی بالغ بر ٣٥ الی ٣٦ میلیون نفر بود که حدود یک میلیون و ١٠٠ هزار آن را مجموعه نیرو‌های انسانی دولت تشکیل می‌دادند، درحالی که اکنون […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد