امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • هرچند در میان گزینه های مطرح شده برای شهرداری تهران در مرداد سال قبل مدیران اجرایی قوی به چشم نمی خوردند ولی نجفی در این زمینه نیز در آخر لیست قرار می گرفت. علی رغم تعجب و شگفتی کارشناسان شهری و برخی از فعالین سیاسی، محمدعلی نجفی با ۲۱ رای شورای اصلاح طلب تهران شهردار […] ...
  • هرچند در میان گزینه های مطرح شده برای شهرداری تهران در مرداد سال قبل مدیران اجرایی قوی به چشم نمی خوردند ولی نجفی در این زمینه نیز در آخر لیست قرار می گرفت. علی رغم تعجب و شگفتی کارشناسان شهری و برخی از فعالین سیاسی، محمدعلی نجفی با ۲۱ رای شورای اصلاح طلب تهران شهردار […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد