امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • عضو سابق شورای شهر تهران گفت: بنده به دوستان جدید شهرداری و شورای شهر توصیه می کنم به جای تمرکز بر مدیریت تنش، توجه به مطالبات مردمی را در صدر برنامه های کاری خود لحاظ نمایند. شعارسال:عضو سابق شورای شهر تهران گفت: بنده به دوستان جدید شهرداری و شورای شهر توصیه می کنم به جای […] ...
  • عضو سابق شورای شهر تهران گفت: بنده به دوستان جدید شهرداری و شورای شهر توصیه می کنم به جای تمرکز بر مدیریت تنش، توجه به مطالبات مردمی را در صدر برنامه های کاری خود لحاظ نمایند. شعارسال:عضو سابق شورای شهر تهران گفت: بنده به دوستان جدید شهرداری و شورای شهر توصیه می کنم به جای […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد