امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»، سه ماه پس از تدوین پیش‌نویس از سوی اعضای شورای شهر، روز گذشته در پارلمان پایتخت به تصویب رسید. بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، شهرداری از معامله با شرکت‌هایی که مدیران شهری در آن سهم دارند یا مدیرعامل و عضو هیات مدیره هستند، منع شد. شعار سال: […] ...
  • طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»، سه ماه پس از تدوین پیش‌نویس از سوی اعضای شورای شهر، روز گذشته در پارلمان پایتخت به تصویب رسید. بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، شهرداری از معامله با شرکت‌هایی که مدیران شهری در آن سهم دارند یا مدیرعامل و عضو هیات مدیره هستند، منع شد. شعار سال: […]
  • دنیای اقتصاد : شورای شهر تهران برای مهار فساد و تخلفات ناشی از «بروز تعارض منافع» در مدیریت شهری، مدیران ارشد و کارمندان شهرداری را از انجام پنج اقدام یا فعالیت منع می‌کند. براساس طرح «مدیریت تعارض منافع» که یک فوریت آن روز گذشته به تصویب رسید، «معامله شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری با شهرداری، فعالیت همزمان […] ...
  • دنیای اقتصاد : شورای شهر تهران برای مهار فساد و تخلفات ناشی از «بروز تعارض منافع» در مدیریت شهری، مدیران ارشد و کارمندان شهرداری را از انجام پنج اقدام یا فعالیت منع می‌کند. براساس طرح «مدیریت تعارض منافع» که یک فوریت آن روز گذشته به تصویب رسید، «معامله شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری با شهرداری، فعالیت همزمان […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد