امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • نجفی گفت: صبح روز یکشنبه که روز بعد از برف بود تمام خیابان های اصلی تهران باز بود. بیشتر از این شهرداری باید چه اقدامی انجام می داد؟ شعارسال: محمد علی نجفی شهردار تهران عصر روز جمعه ۱۳بهمن در حاشیه بیست و نهمین نشست کمیته دائمی کنفرانس بین المللی احزاب آسیایی در جمع خبرنگاران در […] ...
  • نجفی گفت: صبح روز یکشنبه که روز بعد از برف بود تمام خیابان های اصلی تهران باز بود. بیشتر از این شهرداری باید چه اقدامی انجام می داد؟ شعارسال: محمد علی نجفی شهردار تهران عصر روز جمعه ۱۳بهمن در حاشیه بیست و نهمین نشست کمیته دائمی کنفرانس بین المللی احزاب آسیایی در جمع خبرنگاران در […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد