امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شعارسال: شهردار تهران از تشکیل جلسه دائمی شورای هماهنگی بحران در شهر تهران خبر داد. روزهای آینده تهران میزبان بارش‌های پاییزی خواهد بود؛ درست مثل سراسر کشور. همین اتفاق کافی است تا کلید‌دار بهشت به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برود و جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران را تشکیل دهد. در کنار شهردار […] ...
  • شعارسال: شهردار تهران از تشکیل جلسه دائمی شورای هماهنگی بحران در شهر تهران خبر داد. روزهای آینده تهران میزبان بارش‌های پاییزی خواهد بود؛ درست مثل سراسر کشور. همین اتفاق کافی است تا کلید‌دار بهشت به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برود و جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران را تشکیل دهد. در کنار شهردار […]
  • درپی اعلام تهیه طرح مقابله با زلزله تهران و ارائه آن به مجلس از سوی شهردار تهران، جزئیات طرح تهیه شده با محوریت ۲۰ پروژه اولویت‌دار اعلام شد. شعارسال: درپی اعلام تهیه طرح مقابله با زلزله تهران و ارائه آن به مجلس از سوی شهردار تهران، جزئیات طرح تهیه شده با محوریت ۲۰ پروژه اولویت‌دار […] ...
  • درپی اعلام تهیه طرح مقابله با زلزله تهران و ارائه آن به مجلس از سوی شهردار تهران، جزئیات طرح تهیه شده با محوریت ۲۰ پروژه اولویت‌دار اعلام شد. شعارسال: درپی اعلام تهیه طرح مقابله با زلزله تهران و ارائه آن به مجلس از سوی شهردار تهران، جزئیات طرح تهیه شده با محوریت ۲۰ پروژه اولویت‌دار […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد