امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • عضو کمیسیون اجتماعی گفت: برف اخیر نشان داد متاسفانه در برابر برخورد با بحران آمادگی نداریم. شعارسال:عضو کمیسیون اجتماعی گفت: برف اخیر نشان داد متاسفانه در برابر برخورد با بحران آمادگی نداریم. سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به مشکلات پیش آمده پس از بارش برف اخیر در کشورمان به ویژه در تهران اظهار […] ...
  • عضو کمیسیون اجتماعی گفت: برف اخیر نشان داد متاسفانه در برابر برخورد با بحران آمادگی نداریم. شعارسال:عضو کمیسیون اجتماعی گفت: برف اخیر نشان داد متاسفانه در برابر برخورد با بحران آمادگی نداریم. سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به مشکلات پیش آمده پس از بارش برف اخیر در کشورمان به ویژه در تهران اظهار […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد