امروز شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰
  • مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکهدر مسائل جمعیتی باید صریح بود و وضعیت حال چنان که گفته می‌شود تیره و تار نیست، در عین حال گفت: جمعیت کشور طی سه دهه آینده به ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد شعارسال:مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان […] ...
  • مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکهدر مسائل جمعیتی باید صریح بود و وضعیت حال چنان که گفته می‌شود تیره و تار نیست، در عین حال گفت: جمعیت کشور طی سه دهه آینده به ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد شعارسال:مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان […]

آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
بانک پاسارگاد