امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • تهران (پانا) - مدیرکل بحران استان قم با بیان سرریزشدن سد کبار و احتمال وقوع سیلاب در کهک و رودخانه قمروز از مسافران نوروزی و زائران خواست از تردد و اتراق در مسیر رودخانه خودداری کنند. ...
  • تهران (پانا) – مدیرکل بحران استان قم با بیان سرریزشدن سد کبار و احتمال وقوع سیلاب در کهک و رودخانه قمروز از مسافران نوروزی و زائران خواست از تردد و اتراق در مسیر رودخانه خودداری کنند.

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد