امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه سرفاصله قطارها در تمامی خطوط مترو را اعلام کرد و گفت: در خط ۳ سرفاصله قطارها ۹ دقیقه است. شعارسال: مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه سرفاصله قطارها در تمامی خطوط مترو را اعلام کرد و گفت: در خط ۳ سرفاصله قطارها ۹ دقیقه است.  فرنوش نوبخت […] ...
  • مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه سرفاصله قطارها در تمامی خطوط مترو را اعلام کرد و گفت: در خط ۳ سرفاصله قطارها ۹ دقیقه است. شعارسال: مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه سرفاصله قطارها در تمامی خطوط مترو را اعلام کرد و گفت: در خط ۳ سرفاصله قطارها ۹ دقیقه است.  فرنوش نوبخت […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد