امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از ضرورت حرکت به سمت شرکت مالکی به جای خودرو مالکی سخن گفت. شعارسال: مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از ضرورت حرکت به سمت شرکت مالکی به جای خودرو مالکی سخن گفت. علیرضا قنادیان در نشست خبری با اشاره به مدرن سازی […] ...
  • مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از ضرورت حرکت به سمت شرکت مالکی به جای خودرو مالکی سخن گفت. شعارسال: مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از ضرورت حرکت به سمت شرکت مالکی به جای خودرو مالکی سخن گفت. علیرضا قنادیان در نشست خبری با اشاره به مدرن سازی […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد